Posts

Parsiclə proqramlaşdırılan PİC16F84A.Hansı butonu bassan o LED yanacaq.

Hümbətov Ramiz, Elektronika 1-2 kitabları yüklə

POTENSİAL

ELEKTRİK SAHƏSİ

Naqilin en kəsiyinin hesablanması

Sahə təsirli tranzistorun iş prinsipi

Ali Özdemir:Elektrik-Elektronika müəllimi, 53 Kitab müəllifi

Elektron komponentlərinin yoxlanılması kitabı

TORPAĞLANMA SİSTEMLƏRİ VƏ NÖVLƏRİ